Te 2011. godine video prenosi putem Interneta u Srbiji su za mnoge bili mislena imanica. Tehničke zavrzlame i nepoznanice bile su brojne, a nama je iz BIRN-a (Balkan Investigative Reporting Network) stigao naizgled nemoguć zahtev – simultani livestream iz 6 gradova. Akcija 5 para za medije je sprovedena u Novom Pazaru, Užicu, Kragujevcu, Novom Sadu, Nišu i Vranju uz učešće više stotina građana koji su govorili o tome kako doživljavaju lokalne medije i koje su teme važne za gradove u kojima žive. U sprovođenju akcije je direktno učestovalo 60 ljudi, BIRN koordinatora, lokalnih koordinatora, tehničara i volontera. Događaj je na Internetu pratilo uživo više hiljada ljudi, a grupa na Facebooku je narasla na skoro 1500 članova za samo dve nedelje.

Komentari: