[Case Study] Započni igru!

Autor: Veljko Radosavljević | Objavljeno: 03.05.2014.
Kategorija: Online marketing

Poslednjeg dana februara 2014. godine na Facebook stranici “Đak sport“ pokrenuta je aplikacija pod nazivom “Započni Igru“. Igra je bila podeljena u dve faze: Od 28.februara do 6.aprila na Facebook-u Finalni događaj…

nastavak →