Deprecated: Function split() is deprecated in /home/ittv/public_html/tagmedia.rs/blog/wp-content/plugins/digg-digg/include/dd-manual.php on line 385

Već izvesno vreme govori se o content marketingu kao neizostavnom delu savremenog marketinga. Reč je o vrsti marketinga koji podrazumeva stvaranje, a potom i razmenu medijskih sadržaja s ciljem da se pridobiju klijenti, a na taj način se pretvori u ekonomsku dobit rad određene web stranice. Informacije koje čine sam content marketing mogu biti objavljene u različitim formama – kao vest, video, e-book, infografika, internet članak, vodič, fotografija i tako dalje i tako dalje.

Content marketing kreira i podstiče interes za određenim sadržajem ili uslugom i privlači pažnju publike, na taj način ciljano privlačeći mogućne korisnike kroz stvaranje, razmenu i distribuciju odgovarajućih, prikladnih sadržaja. Trebalo bi imati na umu kako nije potrebno da takvi sadržaji budu reklamne prirode, već da posluže kao informacija ili slika.

Dobro je poznata činjenica da se ljudi danas o proizvodima i uslugama informišu putem weba ili društvenih mreža. Savete i preporuke za odabir proizvoda – i ne samo proizvoda – traže od svojih istomišljenika sa mreže i često na taj način donose odluku,između ostalog, i o kupovini. Čini se da agresivno oglašavanje sve više iritira. Stiče se utisak da na društvenim mrežama takav način reklame ugrožav privatni (virtualni) prostor korisnika. Dakle, reklame možda su često mala filmska umetnička dela, a ne sadržaj kojem se veruje. To je svojim istraživanjem 2013. potvrdila i agencija AB Nielsen kojoj je 92 posto ispitanika izjavilo kako u toku odabira proizvoda ili usluge više veruje preporukama najbližih, nego bilo kom obliku oglašavanja. Drugi pak izvor informacija kojem korisnici najviše veruju jeste izvorni sadržaj koji kompanije stvaraju i šalju putem svetske računarske mreže. Čak 69 posto od 29 hiljada Nielsenovih ispitanika u 58 zemalja u istraživanju, izjavilo je kako veruje tom obliku ponude, a ključan element na kojem zasnivaju svoje poverenje jeste kredibilitet kompanije koja ga proizvodi.

Dakle, sadržaj (content) nalazi se među prva tri razloga zbog kojih će neko postati vaš poklonik (fan), sledbenik (follower), a 6 od 10 korisnika Twittera i Facebooka preporučiće brend koji prate, a čak 67 posto korisnika Twittera kupiće nešto od toga brenda!  Ono što danas jedna objava na Facebooku ili video na YouTube-u, može malo šta drugo. Naravno, pre objavljivanja nekog sadržaja moramo se zapitati kakvu poruku želimo da pošaljemo? Hoće li to biti smešna slika koju ste preuzeli s nekog internet odredišta, ili možda samopromotivna objava koju ponavljate peti put tokom poslednja dva dana? Ili će to biti vaš sadržaj kojim zadovoljavate znatiželju korisnika, ili mu pak pomažete da reši neki svoj životni problem?

Sadržaj koji svakodnevno objavljujete na Facebook-u, Twitter-u, YouTube-u, Tumblr-u, Pinterest-u, Instagram-u, LinkedIn-u, jeste ono što pojedinca, grupu ili kompaniju razlikuje od ostalih i ističe među hiljadama i hiljadama drugih stranica koje takođe pokušavaju da pridobiju sledbenike i poklonike. Na žalost, mnogo toga čini se već viđenim, pa je njihov učinak kratkoročan, ponekad i kontraproduktivan. S druge strane sadržaj dobrog, visokog kvaliteta, onaj koji je stavljen u životni kontekst korisnika kojemu se obraćate i odgovara na njegove želje, jeste ono što će imati najviše shareova, retweetova, lajkova i komentara. To je ono što će ”boostovati” posete vašim internet stranicama, povećati interes za vašim brendom i ostvariti krajnji cilj – zadobiti poverenje korisnika

Imajući u vidu da korisnici na content marketing odvajaju čak 25 minuta dnevno, a na reklame svega 8 ili 30 sekundi, sigurno je da će uticaj content marketinga rasti. Reč je o delotvornom načinu da se proizvod/kompanija povežu s korisnikom i ponude dodatnu vrednost izvan društvenih mreža. Dakle, treba imati plan B za trenutak kada korisnicima Facebook ili druge društvene mreže budu postale dosadne. A najbolji plan B je internet magazin, blog, iPad magazin i slični modeli. Osim što uz njih korisnici provedu 25 minuta dnevno, cena jednog ovakvog projekta, na mesečnom nivou, odgovara ceni reklame u dnevnim novinama. Ona traje jedan dan, dok je stranica koju je mogućno guglovati, ne traje taj dan kada ga objavite, već mu se korisnici putem pretraživača i društvenih mreža često vraćaju.

Jasno, kada je reč o ovakvim projektima potreban je i veći tim – urednici, lektori, redaktori, novinari, programeri, dizajneri… Od njih se očekuje i određeno iskustvo na određenom polju. Zbog toga, oni koji se budu latili ovog posla, treba da znaju da to neće biti lako. Isto važi i za buduće klijente kada je reč o odabiru.

Poverenje se poklanja najvrsnijem timu.

Komentari: