Deprecated: Function split() is deprecated in /home/ittv/public_html/tagmedia.rs/blog/wp-content/plugins/digg-digg/include/dd-manual.php on line 385

Želite da napišete roman ili da započnete kolumnistički rad!? Već pišete i objavljujete ali niste sigurni da li ste na pravom putu!? Interesuje vas kako se postaje autor ili kako se jezički artikulišu i izražavaju emocije i stavovi!? Čini vam se da stvarnost ne doživljavate kao svakodnevnu, uobičajenu pojavu već kao posebnu priču koju možete samo vi da razumete!? Onda ste već jednim delom svog duhovnog bića uronili u okean koji misli, u New Age Creative Writing.

Cilj kursa New Age Creative Writing je upoznavanje polaznika sa teorijskim modelima i njihovim praktičnim primenama u pisanju namenjenom različitim savremenim medijima: roman, drama, filmski scenario, copywriting, blog, pisanje u elektronskim i digitalnim medijima.

Kurs se sastoji iz književno-teorijskog pristupa (koji se izučava na filološkim fakultetima širom sveta) ali i iz praktičarskog (Workshop – „radioničarskog“) pristupa (koji se praktikuje u studijima dramske umetnosti širom sveta). Jedino kroz mešavinu teorijskog i praktičarskog nastaje poseban metod – New Age Creative Writing – koji budućem piscu omogućava da hrabro „uroni“ u ispisivanje literarnog dela. Suština našeg načina razmišljanja je uverenje da se Creative Writing, zato što je reč o aplikativnoj (primenjenoj) umetnosti, pojavljuje ne samo u preovladavajućem savremenom literarnom rodu kao što je roman već i u drugim pripovedačkim medijama kao što su pozorište, film, televizija, korporativne tekstualne ekstenzije, pisanje u elektronskim i digitalnim medijima.

Na pitanje kako možemo da razlikujemo New Age Creative Writing od ostalih vrsta pisanja? – ovaj kurs odgovara na jednostavan način tvrdeći da svako delo koje poseduje karakteristike: nadahnuća, izbora literarne teme, formiranja literarnih likova, njihovih motivacionih sklopova, sižea, priče, dramatis locus-a (mesta odvijanja priče), jedinstva radnje i njene celovitosti, svrhe, poente i mesta razrešenja (raspleta) određene priče… i mnoge druge, pripada artefaktu „kreativnog“ ali još uvek nije umetničko delo. Ne možemo vas učiniti umetnikom ali vas možemo uputiti u tajne stvaranja atraktivne literature.

Kurs New Age Creative Writing vodi pisac i dramaturg, prof. dr Miomir Petrović („Miris mraka“, „Galerijeve vatre“, „Bakarni bubnjevi“, „Staklena prašina“, „Persijsko ogledalo“, „Lisičje ludilo“…) jedan od najproduktivnijih savremenih srpskih autora.

Za prijave i informacije o Akademiji o molimo vas obratite se na email adresu akademija@tagmedia.rs ili na broj 064/311 02 38.

Komentari: